Poradenství

„Naše zkušenost – Vaše úspora!“

Nabízíme Vám optimalizaci Vašich investic a ověření technologických postupů.

Pro velké i střední výrobce potravin je výhodné vlastní vývoj spojit s naším, přinejmenším pro řešení náročných úkolů. Také je důležitý pohled zvenčí našich nezaujatých odborníků. Řada výrobců využívá „outsourcing“ zabývá se jen nutnými úkoly a vývoj „nakupuje“. Vyjde to levněji a je méně starostí. Pro menší výrobce je toto řešení vesměs nejlepší.

Vývoj nových výrobků, vylepšení nebo zlevnění stávajících, je vysoce odborná práce. Bez kvalitního vývoje nemůže výrobce úspěšně konkurovat.

poradenství001Přehled služeb

  • Zhodnocení a poradenství při přípravě investic
  • Ověření technologie, úprava technologie
  • Vývoj nových výrobků
  • Zajištění poloprovozních zkoušek
  • Úprava stávajících výrobků (zlevnění vstupů, náhrada surovin, zvýšení kvality)
  • Technologická pomoc ve výrobě